หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านปง > วัดประชาเกษม


เชียงใหม่

วัดประชาเกษม

วัดประชาเกษม

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประชาเกษม หมู่ 5 บ้านแม่ฮะเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2498 พระดวงดี นรินฺโท เจ้าอาวาสวัดประชาเกษม
 
วัดประชาเกษม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 เดิมเป็นที่วัดร้าง ศรัทธาชาวบ้านช่วยกันแผ้วถางและสร้างศาลาชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยของภิกษุ ต่อมาศรัทธาชาวบ้านได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น
 
เพื่อตั้งเป็นวัด เดิมชื่อ วัดแม่ฮะ มีเสนาสนะที่งดงามและมีพระธาตุเจดีย์ ที่งดงาม เป็นที่สงบและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพเช่น หลวงพ่อประเกษม

มือถือ : 0811642969

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดประชาเกษม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)