หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.น้ำแพร่ > วัดจำปาลาว


เชียงใหม่

วัดจำปาลาว

วัดจำปาลาว

Rating: 2.9/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดจำปาลาว เลขที่ 186 หมู่ 10 บ้านจำปาลาว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 7 ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2434 พระครูวิรัชปัญญากร ปัญญาทะโล เจ้าอาวาสวัดจำปาลาว
 
วัดจำปาลาว เป็นวัดร้าง เป็นป่าเป็นเขาที่แห้งแล้ง มีคนอพยพมาเยอะ ชาวบ้านต้องไปทำบุญไกล จึงเข้ามาบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่เยอะ และต้องไปทำบุญไกล
 
ประมาณ พ.ศ.2445 สืบเนื่องจากการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อถึงวันพระประชาชนไม่มีศาสนสถาน เพื่อทำศาสนกิจ จึงพากันสำรวจพื้นที่ พบป่าดอกลั่นทม และมีเนินดินเป็นแห่งๆ จึงร่วมมือกันขุดสำรวจ และไดพบเห็นซากอิฐ ซากปูน จึงสัณนิษฐานว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นวัดมาก่อน

โทร : 053426313

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดจำปาลาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)