หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.ขุนคง > วัดถวาย


เชียงใหม่

วัดถวาย

วัดถวาย

Rating: 3/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดถวาย เลขที่ 80 หมู่ 2 บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2285 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2498 พระอธิการ สรพงษ์ สุธมโม เจ้าอาวาสวัดถวาย
 
วัดถวาย วัดสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยสมัยพระเจ้าติโลกราช (เวียงใหม่) เลยไม่มีข้อมูลแน่ชัด เพราะนานแล้วกว่า 300 ปี มีการสร้างโบสถ์ไม้อัดทอง มีลวดลายฝีมือการแกะสลักของชาวบ้านทั้งประตูวิหาร สร้างศาลาหลวง 9 ห้อง ไม้สัก
 
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ชมศิลปะล้านนา และสัมผัสความศรัทธาของหมู่บ้านกับวัด มีการแกะสลักไม้ถวายเป็น พุทธบูชา สนับสนุนเป็นพุทธศาสนา

โทร : 053433177

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดถวาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)