หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.ขุนคง > วัดต้นแก้ว (ขุนคง)


เชียงใหม่

วัดต้นแก้ว (ขุนคง)

วัดต้นแก้ว (ขุนคง)

Rating: 3.1/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นแก้ว (ขุนคง) เลขที่ 51 หมู่ 1 บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2545 วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2540 วัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ. 2541
 
วัดต้นแก้ว (ขุนคง) เป็นวัดร้างมานานประมาณ 700 ปี มีพระเจดีย์ 1 องค์ ขนาดสูง 8 เมตร เป็นซากปรักหักพังยังไม่ได้บูรณะ เป็นศิลปะล้านนาตอนต้นผสมกับศิลปะพม่า เพราะมีศิลปะแบบล้านนา เช่นเจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ บ่อน้ำใหม่ และมีพิพิธภัณฑ์ เครื่องเสียง มีนักเที่ยวมาไม่ขาดสาย พระอธิการพรหมวัตร ธมฺมวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว
 
วัดต้นแก้ว (ขุนคง) เป็นวัดร้างตกสำรวจ ได้รับการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาแล้ว เมือปี พ.ศ. 2545 เป็นแหล่งรวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของโบราณ ที่ศรัทธา ประชาชน นำมาถวายให้วัดเป็นผู้เก็บรวบรวมใว้

โทร : 053023745

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นแก้ว (ขุนคง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)