วัดหวลการณ์

วัดหวลการณ์

วัดหวลการณ์

ประชากร จำนวน: 1793 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหวลการณ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 83 หมู่ ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พระเอกลักษณ์ อริยโชโต เจ้าอาวาสวัดหวลการณ์
 
ปี พ.ศ. 2472 มี บุคคลกลุ่มหนึ่ง คือ พ่ออุ้ยหนานตายุง (หรืออุ้ยหนานตา ปารมี) พ่ออุ้ยหมื่นการณ์ ประชาชอบ พ่ออุ้ยหนานหมื่น สมบูรณ์ พ่ออุ้ยหนานดี เงาแก้ว พ่ออุ้ยมา เจริญ พ่ออุ้ยหล้า หวลกาบ พ่ออุ้ยหนานกุณา (อุ้ยหนานก๋อง) แสงสว่าง พ่ออุ้ยเฮือน แสงฟ้า
 
ภายในก็มีพระรูปหนึ่งจากวัดหนองแฝก (วัดหลวง) ก็คือ ท่านครูบาหล้า ปญฺญาวุฒฺโท ได้พากันมาบุกเบิก ปรับสถานที่ และมาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างวัด ซึ่งต้องผจญกับสิ่งน่ากลัวมากมาย โดยได้อาศัยที่ดินที่ชาวบ้านถวายให้
 
โดยมีโยมที่ถวายมากที่สุดเห็นจะได้แก่ พ่ออุ้ยหล้า หวลกาบ พอถึง พ.ศ. 2473 ก็ได้ช่วยกันสร้างกุฏิแบบถาวรขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาไปพลาง ๆ พอถึง พ.ศ. 2481 ก็ได้ช่วยกันสร้างวิหาร พ.ศ. 2488
 
สร้างศาลาตรงอุโบสถในปัจจุบัน พ.ศ. 2495 สร้างศาลาหลังใต้ พร้อมกับกุฏิหลังเล็ก (ตรงหัวศาลาหลังเล็กที่ต้นมะเก๋น ในปัจจุบัน) ยาวไปทางเหนือ เพื่อเป็นสถานที่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร
 
คำว่า หวลการณ์ มาได้อย่างไร โดยการเอานามสกุลของพ่ออุ้ยหล้า คือหวลกาบ และเอาชื่อของพ่ออุ้ยหมื่นการณ์ ประชาชอบ (หรืออุ้ยหมื่นรินทร์) เอามาผสมกัน ก็มีชื่อว่า วัดหวลการณ์ (สันป่าสัก)
 
เพราะบุคคลสองท่านนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างมากต่อการสร้างวัด โดยแต่เดิมมีโรงเรียนอยู่ภายในบริเวณวัดด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ 2527
 
สิ่งก่อสร้างภายในวัด กุฏิสงฆ์ 2. ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น ปูชนียสถานที่สำคัญ พระอุโบสถรูปทรงแบบลานนาพระวิหารเจดีย์
แผนที่ วัดหวลการณ์ แผนที่วัดหวลการณ์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหวลการณ์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)