หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ท่าวังตาล > วัดป่าเปอะ


เชียงใหม่

วัดป่าเปอะ

วัดป่าเปอะ

Rating: 3.4/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าเปอะ เลขที่ 16/3 หมู่ 2 ป่าเปอะ เกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50140 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2204 พระอธิการสายัณห์ คุณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดป่าเปอะ
 
วัดป่าเปอะ มีประวัติเล่าว่า เจ้าตุ๊ หลานชายของหมื่นสาร ได้บวชแล้วจำพรรษาที่วัดนันทาราม โดยมีนายพรหม ซึ่งเป็นคนรับใช้พระพรหม จำพรรษาที่วัดป่าเปอะจนสิ้นอายุไข ส่วนชื่อวัดได้จากพรหม
 
และผู้คนที่เดินทางมาฉลองวัดต้อง อาบน้ำล้างโคลน (ขี้เปอะ) เนื่องจากฝนตกชุกทำให้ทางเดินแฉะลื่นมีแต่โคลน (ขี้เปอะ) พระพรหมจึงเสนอให้ตั้งวื่อว่า วัดป่าเปอะ

โทร : 053816399

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าเปอะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)