หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ท่าวังตาล > วัดบ้านกลาง (สารภี)


เชียงใหม่

 วัดบ้านกลาง (สารภี) (ชม 2248 ครั้ง)

วัดบ้านกลาง (สารภี)

Rating: 2.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัด ชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 27616
 
อาณาเขต ทิศเหนือยาว 3 เส้น 18 ตารางวา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ยาว 2 เส้น 19 วา จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกยาว 2 เส้น 6 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก ยาว 3 เส้น 10 วา จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศิลปะแบบล้านนาไทย กุฏิสงฆ์ ทรงไทย 2 ชั้น หอระฆัง ศาลาเอนกประสงค์ทรงล้านนาไทย 2 ชั้น กำแพง ซุ้มประตู ศาลาการเปรียญ โรงครัว ศาลาอ่านหนังสือ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปและเจดีย์แบบล้านนาไทย
 
วัดบ้านกลาง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดร้างในสมัยเวียงกุมกาม ต่อมาชาวบ้านหมู่ที่ 3 มีความลำบากในการเดินทางไปทำบุญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัดที่ไปทำบุญนั้นตั้งอยู่ไกล
 
ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีความพร้อมใจกัน มาบูรณะวัดร้างแห่งนี้ขึ้นมา และได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ หลวงพ่อบุญชู อรุโณ มาอยู่จำพรรษาและดูแลจนหลวงพ่อได้ย้ายกับวัดเดิม ก็มีพระสมศักดิ์ สิริวณฺโณ เป็นผู้ดูแลต่อมา
 
และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2542 ทางกรมทางศาสนาได้ประกาศยกวัดร้างบ้านกลางให้ เป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543 ก็ประกาศแต่งตั้งให้ พระสมศักดิ์ สิริวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
 
หลังจากนั้นมา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549 ทรงพระกรุณาโปรดพระราขทานแต่งตั้งให้พระอธิการ พระสมศักดิ์ สิริวณฺโณ เป็นพระครูโกวิทวิหารการ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านกลาง (สารภี)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)