วัดบวกครกเหนือ

วัดบวกครกเหนือ

วัดบวกครกเหนือ

ประชากร จำนวน: 1443 คน  Share Facebook  
Rating: 4.2/5 (6 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบวกครกเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2395 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2518 พระครูประภัสสรการ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดบวกครกเหนือ
 
วัดบวกครกเหนือ ตั้งอยู่บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี มีประวัติความเป็นมาไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน เพียงแต่บรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าสืบกันมาว่า ในความหมายของคำว่าบวกครกนั้น
 
มีหลักฐานปรากฏว่า ทางทิศใต้ห่างจากวัดประมาณ 500 เมตร มีบวกหรือแอ่งน้ำ ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านใช้ครกมองตำข้าวกัน และเมื่อครกไม้ชำรุด ชาวบ้านก็นำครกไปทิ้งที่หนองน้ำนั้น จึงชุมชนนั้นว่าบวกครก
 
กาลต่อมา ชุมชนขยายตัวเติมใหญ่ขึ้น จึงได้มีการสร้างวัดไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ให้ชื่อว่าวัดบวกครก ต่อมาราว พ.ศ.2395 บ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น มีชุมชนเติบใหญ่ขึ้น
 
จึงมีการรวมตัวกันสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งในชื่อเดิมว่าวัดบวกครก ดังนั้นจึงมีการเดิมชื่อในตอนท้ายว่า วัดบวกครกเหนือและวัดบวกครกใต้จนถึงปัจจุบันนี้
แผนที่ วัดบวกครกเหนือ แผนที่วัดบวกครกเหนือ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบวกครกเหนือ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)