วัดเจดีย์เหลี่ยม

วัดเจดีย์เหลี่ยม

วัดเจดีย์เหลี่ยม

ประชากร จำนวน: 1411 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจดีย์เหลี่ยม เลขที่ 172 หมู่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50140 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2453 พระอธิการจำนงค์ วรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม
 
วัดเจดีย์เหลี่ยม หมู่ 1 เดิมชื่อบ้านกู่คำ เป็นชื่อที่พญามังรายได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นใน พ.ศ. 1831 ในบริเวณเวียงกุมกาม โดยให้เอามูลดินที่ขุดหนองต่าง (คือหนองน้ำซึ่งอยู่ใกล้ที่ประทับของพญามังรายในเวียงกุมกาม มาทำเป็นอิฐเพื่อก่อกู่คำ
 
ลักษณะของเจดีย์กู่คำคงใช้ดินประกอบการใช้ศิลาแลง มีสภาพเป็นเจดีย์กลวง ข้างในเจดีย์มีทางเข้าออกได้ ภายในเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง แต่ภายนอกก่อเป็นอิฐ 5 ชั้น
 
รูปลักษณะเจดีย์กู่คำเป็นสี่เหลี่ยม มีพระพุทธรูปด้านละ 15 องค์ แต่ละด้านมีซุ้มพระชั้นละ 3 องค์ มี 5 ชั้น รวมทั้งองค์เจดีย์มีพระพุทธรูป 60 องค์ ประดับด้วยทอง ดังตำนานมูลศาสนาได้กล่าวว่า
 
เจดีย์กู่คำซ่อมแซมในปลายรัชกาลที่ 5 หลวงโยนการวิจิตร คหบดีชาวพม่า เป็นผู้ซ่อม การซ่อมได้เพิ่มซุ้มพระที่ฐานทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 1 องค์ รวมทั้งองค์เจดีย์มีพระพุทธรูป 64 องค์ เท่าอายุของหลวงโยนการวิจิตร
 
การซ่อมแซมครั้งนี้ทำให้พระพุทธรูป ซุ่มพระและลวดลายพรรณพฤกษา ได้อิทธิพลศิลปพม่า แต่ยังรักษารูปทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมตามเดิม คนทั่วไปจึงเรียกว่า วัดเจดีย์เหลี่ยม
แผนที่ วัดเจดีย์เหลี่ยม แผนที่วัดเจดีย์เหลี่ยม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเจดีย์เหลี่ยมวัดกู่คำ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)