หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.ชมภู > วัดท่าต้นกวาว


เชียงใหม่

วัดท่าต้นกวาว

วัดท่าต้นกวาว

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าต้นกวาว เลขที่ 87 หมู่ 4 ท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50140 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2392 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2518 พระมหา ดร. วรวรรษ กิตติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดท่าต้นกวา
 
วัดท่าต้นกวาว เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2329 เป็นเวลา 224 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2553) สันนิษฐานว่า ประชาชนท่าต้นกวาว ส่วนหนึ่งได้อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน และส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงตุง เมืองยอน
 
และเมืองลื๊อ ในช่วงสงครามของพระเจ้ากาวิละ ในยุคสมัยฟื้นฟูเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ที่เรียกว่า "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" ตามสายเครือญาติที่เป็นคนไทยยอง และไทยลื๊อ ความเป็นอยู่ได้อาศัยแม่น้ำกวง เป็นสายน้ำวัฒนธรรมชุมชนคนท่าต้นกวาว เพื่อดำรงชีวิต
 
และทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ประกอบกับชัยภูมิของที่ตั้งของหมู่บ้าน มีต้นทองกวาว บานสะพรั่ง ทอดยาวตามลำน้ำแม่กวง จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านท่าต้นกวาง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ จึงมีความสำคัญกับหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นที่ศรัทะาของบุคคลทั่วไป เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

โทร : 053422711

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่าต้นกวาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)