หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.บ้านแม > วัดร้องขุ้ม


เชียงใหม่

 วัดร้องขุ้ม (ชม 2270 ครั้ง)

วัดร้องขุ้ม

Rating: 2.9/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้องขุ้ม หมู่ 7 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2440 พระอธิการสิทธิ สิทฺธิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดร้องขุ้ม
 
ลักษณะของวัดเป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน สันนิษฐานอาจสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิ ศาลาการเปรียญปูชนีย์วัตถุสำคัญ คือ เจดีย์
 
จุดเด่นบริเวณจะมีต้นโพธ์อายุราว 100 ปี 3 ต้น สันนิษฐานนำมากจากประเทศอินเดีย ลักษณะเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบพื้นเมืองล้านจะมีรูปทรงที่ดูสูง เพรียวและเมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2553
 
ต่อมาอาจารย์ สิทธิพงษ์ สิทธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดร้องขุ้ม ได้นำคณะสงฆ์ในตำบลบ้านแมปละวัดใกล้เคียงมาเข้ากั๋มม์ เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการเข้ากั๋มม์ ไปทะนุบำรุงองค์ระเจดีย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร้องขุ้ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)