วัดธรรมชัย

วัดธรรมชัย

วัดธรรมชัย

ประชากร จำนวน: 1718 คน  Share Facebook  
Rating: 3.1/5 (7 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดธรรมชัย ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย วัดนี้ได้รับอนุญาตสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2300 ตามความเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนเล่าขานกันสืบ ๆ มาว่า
 
ปัจจุบันมีเนื้อที่ของวัด 6 ไร่ งาน 19 วา มี นส.3 เลขที่ 181 ทิศเหนือยาว 2 เส้น 4 วา 2 ศอก จดเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ 1 เส้น 13 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก 2 เส้น 19 วา 2 ศอก จดเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออก 1 เส้น 2 วา จดที่ของเอกชน
 
วัดธรรมชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้ผูกเป็นพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
 
วัดธรรมชัย วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแม่ (เวียงแม่) เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้าสร้างเมืองแห่งนี้ มีหลักฐานที่ควรเชื่อถือได้ คือ มีเนินดินกั้นเป็นกำแพงเมือง (สมัยนั้นเรียกว่า “คือเวียง”) ล้อมรอบอยู่ ปัจจุบันกำแพงเมืองดังกล่าวปรากฎให้เห็นไม่มากนัก เพราะถูกเอกชนบุกรุกเป็นที่ทำกิน
 
วัดนี้มีชื่อเรียกกันว่า “วัดบ้านแม่” ต่อมาเพี้ยนเป็น วัดบ้านแม เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในสมัยนั้นจากหลักฐานปรากฏในรูปลักษณะของวิหาร เป็นวิหารเก่าแก่โบราณ ก่อสร้างเป็นวิหาร 3 ชุด ฝาผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูนขาว
 
แต่วัสดุที่นำมาก่อกับอิฐนั้นเป็นดินเหนียว มีเสาไม้กั้นเป็นห้อง ๆ ลดหลั่นกัน เป็น 3 ชุด 2 ชาย มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ฝาผนังมีรูปภาพของโบราณต่าง ๆ มีรูปเขาพระสุเมรเป็นต้น เสาและเครื่องบนตัวหลังทำด้วยไม้สักล้วน ช่อฟ้า ใบระกา ทรงตั้งฯ
 
ประมาณ พ.ศ. 2440 วิหารได้ชำรุดทางเจ้าอาวาสและศรัทธาได้ทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อฟ้า ใบระกา เสียใหม่ตามความนิยมของคนในสมัยนั้นและพร้อมกันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า วัดธรรมชัย
 
เหตุผลเพราะว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ของหมู่บ้านแม และบ้านเจดีย์เนิ้ง ระหว่างเขตต่อเขต การเปลี่ยนชื่อเข้าใจว่าคงเปลี่ยนตามนามฉายาของเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ต่อมาวัดนี้ได้ว่าจากเจ้าอาวาส
 
จึงกลายเป็นสภาพของวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ทางการคณะสงฆ์จึงขนย้ายวัตถุโบราณที่สำคัญของวัดมีพระพุทธรูปเป็นต้น ไปไว้วัดน้ำบ่อหลวง ซึ่งอยู่ใกล้กัน
 
เมื่อปีประมาณ พ.ศ.2450 ทางคณะศรัทธา ผู้อุปฐากวัดได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะของวัดขึ้นใหม่ที่ชำรุดเสียหายและนิมนต์พระภิกษุ สามเณรมาอยู่จำพรรษา จึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนถึง พ.ศ. 2494
 
เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดและศรัทธาประชาชน ได้เสนอขออนุมัติการรื้อวิหารหลังเก่าเพราะชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก ไม่สามารถที่จะทำการบูรณซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ และได้ทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมจนถึงปัจจุบันนี้
แผนที่ วัดธรรมชัย แผนที่วัดธรรมชัย
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดธรรมชัยวัดบ้านแม่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)