หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.แม่ก๊า > วัดหนองแขม


เชียงใหม่

วัดหนองแขม

วัดหนองแขม

Rating: 3.5/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองแขม ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบาตร ห้องน้ำ ปูชนียวัตถุ เจดีย์โบราณ
 
วัดหนองแขม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 เดิมเป็นวัดร้าง ครูบากุณาได้ชักชวนชาวบ้านมาบูรณะแล้วสร้างวัดขึ้นใหม่ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดสันคอกช้าง ในทะเบียนวัดของจังหวัดเป็นชื่อวัดหนองแซม การบริหารและปกครองมี พระศุพัฒนโชติ สุทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
 
ประเพณีที่สำคัญ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เป็นงานประเพณีสรงพระธาตุจะจัดขึ้นเป็นประจำ 9 แรม 8 ค่ำ ของทุกปี ทางวัดจะมีการทำบุญสืบชะตา และสรงน้ำพระธาตุ

โทร : 053837268

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองแขม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)