หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)


เชียงใหม่

วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)

วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันทรายมูล ตั้งอยู่เลขที่ 125 บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 12 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น หมู่ที่ 1 ตำบลมะขุนหวาน) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 352
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 10 วา จดโรงเรียนและที่ดินของเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 2 เส้น 5 วา จดลำเหมือง อาคารเสนาสะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร 2 หลัง วิหารห้องพัสดุ และโรงครัว
 
วัดสันทรายมูล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 เดิมชื่อวัดป่าหนาด ผู้เริ่มสร้างวัด คือ พระครูบามุนินท์ (ตุ๊ก่ำ) การบริหารและการปกครอง มีพระครูวีรปุณณเขต กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวันสันทรายมูล

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันทรายมูล (มะขามหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)