หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.มะขามหลวง > วัดทุ่งปุย


เชียงใหม่

วัดทุ่งปุย

วัดทุ่งปุย

Rating: 3.8/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งปุย เลขที่ 99 หมู่ 7 ร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 เดือน พ.ศ. 2546 พระครูวินัยธร กิตติพงษ์ อคฺคธมโม เจ้าอาวาสวัดทุ่งปุย
 
สำนักสงฆ์ ทุ่งปุย สร้างเมื่อ 2539 เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน มีพระดวงคำมาบูรณะปฏิสังขรขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษจิการยน 2539 และจากนั้นพระดวงคำก็ได้รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงเก็บของ กุฏิชั้นเดียว ห้องน้ำ โรงครัว และกำลังก่อสร้างพระธาตุ ปูชนียวัตถุประกอบด้วย พระพุทธชินราชเนื้อทองเหลือง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งปุย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)