หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดหนองพันเงิน


เชียงใหม่

วัดหนองพันเงิน

วัดหนองพันเงิน

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองพันเงิน ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ที่ 13 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 50 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชนและป่าไม้ทิศตะวันออกจดถนนและกรมปศุสัตว์ ทิศตะวันตกจดลำเหมืองและไร่นา
 
วัดหนองพันเงิน เดิมเป็น วัดหนองมันเงิน ได้ย้ายมาจากวัดศรีปันเงิน (หนองสะราบ) ต.ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระอธิการป๊อก โปธา เป็นประธานการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2471 ตั้งวัดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2574
 
อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญบุญ ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปิดทองปางมารวิชัยศิลปล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่
 
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม ดังนี้ รูปที่ 1 พระอธิการป๊อก โปธา พ.ศ. 2474 – 2488 รูปที่ 2 พระอินถา พ.ศ. 2483 – 2497 รูปที่ 3 พระอธิการทิพย์ พ.ศ. 2497 – 2500
 
รูปที่ 4 พระจันทร์ กนตสีโล พ.ศ. 2500 – 2501 รูปที่ 5 พระบุญทา พ.ศ. 2501 – 2503 รูปที่ 6 พระดี สุธม โม พ.ศ. 2503 – 2505 รูปที่ 7 พระคำ ขน ติพโล พ.ศ. 2506 – 2509 รูปที่ 8 พระบุญชม คน ธวโร พ.ศ. 2515 – 2519
 
รูปที่ 9 พระโถ อติวณ โณ พ.ศ. 2519 – 2531 รูปที่ 10 พระเขียน จน ทสวโร พ.ศ. 2520 – 2523 รูปที่ 11 พระดำรงค์ สจ จวโร พ.ศ. 2524 – 2531 รูปที่ 12 พระอธิการคำแสน เตชปญ โญ พ.ศ. 2520 – 2531 – 2539 รูปที่ 13 พระอธิการประดิษฐ์ อติพโล ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา
 
วัดหนองพันเงิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2471 โดยได้สร้างวัดร้างที่มีมาแต่เดิม เพราะมีซากอิฐโบราณปรากฏให้เห็นอยู่ โดยย้ายมาจากวัดหนองพันเงิน เดิมปัจจุบันคือวัดศรีปันเงิน โดยพระสุพรรณสาเหตุที่ย้ายมาเพราะวัดเดิมไม่มีคนอยู่
 
และไกลจากหมู่บ้านทำให้การเดินทางไปทำบุญของศรัทธาเป็นไปด้วยความลำบาก การคมนาคมไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านกลัววัดจะร้างจึงพร้อมใจย้ายมาและสร้างวิหารขึ้นหนึ่งหลัง เพื่อประดิษฐานพระเจ้าเพชร และสร้างกุฏิสำหรับเป็นสำนักที่พักของพระสงฆ์หนึ่งหลัง จากนั้นจึงสร้างกำแพง และศาลาบาตรตามลำดับ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองพันเงิน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)