หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดศรีปันเงิน


เชียงใหม่

วัดศรีปันเงิน

วัดศรีปันเงิน

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีปันเงิน ตั้งอยู่เลขที่ 133 บ้านศาลา หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา น.ส. 3 ก เลขที่ 173 ให้ไว้ ณ ปี พ.ศ.2521 บริเวณวัดมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาบำเพ็ญกุศล กุฎิสงฆ์ 22 หลัง ศาลารวมใจปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2535
 
วัดศรีปันเงิน เดิมเป็นวัดร้าง กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2512 เดิมชื่อ วัดหนองพันเงิน  บริหาร และปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูขันตยาภรณ์ และเป็นผู้ที่ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาจนยกเป็นวัดมีพระสงฆ์
 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2518 แผนกบาลีเปิดสอน พ.ศ. 2519 แผนกสามัญศึกษาเปิดสอน เมื่อ พ.ศ. 2536 ชื่อว่า โรงเรียนสันป่าตองศึกษา
 
ความเดิมที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นเขตเมืองขึ้นของเวียงท่ากานหรือ เมืองหน้าด่านของเวียงท่ากาน โดยรอบมีกำแพงล้อมรอบตรงกลางจะมีวิหารทรวจัตุรมุขไม่สัก หรือแบบทรงไทยใหญ่
 
โดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1300 ผู้สร้างมี 2 ตระกูล (ลัวะและงิ้ว) ผู้ดูแลชนเผ่า ลัวะโว้ เจ้าผู้ครองเมืองในสมัยนั้น สิ่งของที่จะพอจะเป็นหลักฐานได้ก็เป็นพวกเชิงเทียน หิน ทราย ลัศิลาแลง พร้อมกันนั้นยังมีหินศิลาแลงที่ยังงอก ทุก ๆ ปี
 
จนมาเป็นวัดศรีปันเงินในปัจจุบัน เดิมวันนี้มีชื่อว่า วัด หนองพันเงินโดยอาศัยหนองน้ำเป็นชื่อของวัด ซึ่งในหนองน้ำมี บ่อถึง 2 บ่อ ภายหลังบ่อน้ำได้ตื้นเขินขึ้น หยาสะลาบก็ได้ขึ้นไปหมดชาวบ้านจึงเรียกว่า หนองสะลาบ ขึ้นมาอีกชื่อหนึ่ง
 
ต่อมาพระคำ วัดต้นโชค ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง ได้ไปอยู่อาศัย คิดว่าจะบูรณะวัดขึ้นเป็นวัดอย่างเดิม แต่แล้วก็ไม่สำเร็จ เพราะนำเอาลัทธิประขาวมาใช้ วันพระวันศีลไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดความแตกแยกของผู้นับถือ
 
เกิดความเดือดร้อนไปถึงคณะสงฆืจึงเข้าไปจัดการระงับเหตุในครั้งนั้น และได้นำให้พระรูปนี้ออกจากวัดแห่งนี้ไปเสีย ต่อมาศึกษาธิการอำเภอสันป่าตองได้แจ้งให้ทราบว่า ทางสาธารณจัดแบ่งพื้นที่ 3000 กว่าไร่เป็นวิทยาลัยเกษตร และโรงเรียนมัธยม
 
ตลอดจนหน่วยงานต่างให้เข้ามาอยู่ในที่ดินผืนนี้แต่ทว่าในพื้นที่นี้มีวัดร้างตั้งอยู่ด้วยกัน ทางคณะอำเภอสันป่าตองจึงได้เข้าไปตรวจดูสถานการณ์ แล้วจึงได้ขออนุมัติตั้งวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เว็ปไซต์ : www.sripanngoen.com

โทร : 053824034

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีปันเงิน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)