วัดสันห่าว

วัดสันห่าว

วัดสันห่าว

ประชากร จำนวน: 1376 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันห่าว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 52 บ้านสันห่าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2369
 
วัดสันห่าว แต่เดิมประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว วัดนี้เป็นวัดร้างมีแต่ซากเจดีย์ชำรุดหักพัง บริเวณวัดเป็นสันดอน เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ๆ เล็ก ๆ เคลือเขาถาว์ปกคลุมขึ้นหนาแน่น จนเป็นที่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น เสือ มีบ้านอยู่กันประมาณสิบกลังคาเรือน ขณะนั้นถ้าสัตว์ เช่น วัว ควาย ของผู้ใดหายไป เมื่อเจ้าของติดตามเสาะหาก็มักจะพบซากสัตว์อยู่ในวัดร้างแห่งนี้ซึ่งเสือเอาไปกิน
 
ชาวบ้านจึงได้ทำห่วงเพื่อดักเสือ ต่อจากนั้นจึงมีผู้คนมาอยู่กันมากขึ้น จึงได้ช่วยกันแผ้วถากป่าในวัดร้างแห่งนี้ จนเสือไม่กล้ามาอาศัยอยู่ต่อไป ชาวบ้านจึงได้ประชุมพร้อมเพรียงใจกันไปนิมนต์พระจูน (ไม่ทราบฉายา)
 
มาจากวัดสันคะยอม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มาเป็นเจ้าอาวาสและช่วยกันเสียสละกำลังกายกำลังความคิดตลอดถึงกำลังทรัพย์ ได้ก่อสร้างกุฏิ วิหาร ชั่วคราว ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่เพื่อให้พระจำวัตรอยู่อาศัย เป็นที่ศรัทธาประชาชนไปทำบุญฟังเทศน์ แล้วได้ขนานนามของวัดขึ้นว่า วัดสันห่าว ตั้งแต่นั้นมา
 
วัดสันห่าว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2369 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพันธสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. 2369 มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 642808
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 2 เส้น 8 วา ติดต่อกับที่ดิน ร.ร.วัดสันห่าว ทิศใต้ ยาว 2 เส้น 18 วา ติดต่อกับทีดินบ้านราษฎร ทิศตะวันออก ยาว 1 เส้น 5 วา ติดต่อกับที่ดินลำเหมือง ทิศตะวันตก ยาว 1 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่นาราษฎร
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบล บ้านกลาง พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบกันหมด อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง  5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2469 โครงสร้างเป็น ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาไม้มุงด้วยดินกระเบื้อง
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต 2 หลัง
 
นอกจากนี้ยังมี หอไตร กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หอระฆัง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร นอกจากนี้มีพระพุทธรูปต่าง ๆ อื่นอีก พระปางมารวิชัย,  ศาลาบำเพ็ญบุญ 1 องค์ เจดีย์ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2464
แผนที่ วัดสันห่าว แผนที่วัดสันห่าว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสันห่าว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)