วัดร้องธาร

วัดร้องธาร

วัดร้องธาร

ประชากร จำนวน: 1685 คน  Share Facebook  
Rating: 3.4/5 (10 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้องธาร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 บ้านร้องธาร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งวัด เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2275
 
วัดร้องธาร นี้สร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2275 หรือประมาณ 268 ปี มาแล้ว ส่วนความเป็นมาของชื่อวัดหรือผู้สร้างนั้นไม่มีหลักฐานที่จะอ้างอิงได้เท่าที่ทราบจากการเล่าของผู้เถ้าผู้แก่ที่เล่าสืบกันมาว่า
 
วัดนี้ แต่ก่อนมีพระเณร อยู่สืบกันมาว่าวัดนี้มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเท่าที่มีหลักฐานให้ทราบคือ พระอธิการจินา (หน้อย) เป็นเจ้าอาวาสดั้งเดิม และได้มรณะภาพลง และมีพระภิกษุสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 29 มิถุนายน 2975 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 9 เมตร ยาว 19 เมตร ได้ผูกพันธสีมา เมื่อ 2979 มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ 20902
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 20 เส้น ติดต่อกับที่ดินของนายใจ๋ สุภาพันธ์ ทิศใต้ ยาว 52 เส้น ติดต่อกับที่ดินทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก ยาว 80 เส้น ติดต่อกับทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ยาว 78 เส้น ติดต่อกับที่ดินลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นหมู่บ้าน และลำน้ำแม่ขาน เป็นป่าไม้ล้มลุก และที่นาของชาวบ้าน
 
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง  5 เมตร ยาว 12.50 เมตร สร้างเมื่อ 2534 โครงสร้างเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2526 นอกจากนี้ยังมี กุฏิกำลังก่อสร้างขึ้นมาใหม่ 1 หลัง ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
 
ปูชนียวัตถุมี พระเจดีย์สร้างมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งได้ซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งมีขนาดกว้าง 5 x 5 เมตร สูงถึงยอด 17 เมตร นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปต่าง ๆ อื่นอีก อยู่ที่อุโบสถ และพระวิหาร มีพระภิกษุจำพรรษาประมาณปีละ 3 รูป สามเณร 2 รูป
แผนที่ วัดร้องธาร แผนที่วัดร้องธาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดร้องธาร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)