หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดทุ่งฟ้าฮ่าม


เชียงใหม่

 วัดทุ่งฟ้าฮ่าม (ชม 1826 ครั้ง)

วัดทุ่งฟ้าฮ่าม

Rating: 4.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ตั้งอยู่เลขที่ 39 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม แต่เดิมเป็นหมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 19368 พระวรัญญู วุฑฺฒิธมฺโม (รก.) เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม อาณาเขต ทิศเหนือ จดคลองชลประทานแม่แตง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศตะวันออก จดซอยวัดทุ่งฟ้าฮ่าม ทิศตะวันตก จดที่สวนของเอกชน ทิศใต้ จดถนนทุ่งฟ้าฮ่าม
 
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ 63 ตารางวา น.ส.3ก เลขที่ 679 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร โรงครัว
 
ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ สมัยเชียงแสน พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปพม่าของเดิมมาแต่โบราณ พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ พระประธานทองเหลือง พร้อมอัครสาวก 2 องค์ และองค์เจดีย์
 
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม เดิมเป็นวัดโบราณ ชื่อ วัดโต้งผ้าฮ่าม สาเหตุเพราะสมัยก่อนมีพระภิกษุจำนวน 1,000 กว่ารูปเดินธุดงค์มาทำสังคายนาจากประเทศพม่า ผ่านมาหลายจังหวัดในประเทศไทย ต่อมาได้เดินทางมาถึงอำเภอแม หรืออำเภอสันป่าตองในปัจจุบัน
 
และได้เดินทางมาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าขว้างมีน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงได้จัดเป็นที่พักอาศัยและเป็นอารามขึ้นมา พระภิกษุเหล่านั้นก็ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่ เมื่ออยู่กันมากและมีการซักผ้าตากผ้าเหลืองอร่ามเต็มทุ่งหญ้า จึงมีการขนานนามว่า โต้งผ้าฮ่าม”
 
ต่อมาผู้ติดตามอุปถัมภ์ซึ่งเป็นเงี้ยว (ไทยใหญ่) ที่ติดตามมาจากประเทศพม่า ได้ปลูกผักสวนครัวเห็นว่าที่ตรงนี้ดินดี อุดมสมบูรณ์จึงพากันตั้งรกรากเป็นที่อยู่ถาวร จึงกลายเป็นหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา และมีการสร้างวัดโดยพระอธิการชัย อธินนโท
 
ต่อมาชาวบ้านได้มีการบุกเบิกที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยทำนาทำสวนหลังจากนั้นมีเจ้าอาวาสคนใหม่ชื่อพระอธิการนุอานนโท ได้มีความคิดเห็นว่าที่ตั้งวัดเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี จึงได้ร่วมกับชาวบ้านย้ายที่ตั้งวัดมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2469 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทุ่งฟ้าฮ่าม”

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งฟ้าฮ่าม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)