หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)


เชียงใหม่

 วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง) (ชม 2534 ครั้ง)

วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 4 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย ภาค 7 (ประเภทวัดราษฎร) ที่ดินที่ตั้งวัด อาณาเขตของวัดทิศเหนือ จดลำธาร ทิศใต้จดลำธาร ทิศตะวันออกติดป่าเนินเขา ทิศตะตกจดถนน และทางเดิน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลา หอสรงน้ำ พระบรมธาตุ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระบรมธาตุ พระพุทธรูปบูชา ปางต่างๆ เก็บไว้อีต่างหากวัดจอมแจ้งสร้างเมื่อ พ.ศ.2456 เดิมชื่อ วัดจอมไกล หรือวัดดอยปู่หลาน
 
สร้างขึ้นโดนคฤหบดีผู้หนึ่งชื่อนายหลาน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2527 การบริหารการศึกษาการปกครอง และการสาธารณูปการ มีเจ้าอาวาสบริหารมาตลอด เจ้าอาวาสที่ทราบตามลำดับ วัดจอมแจ้งมีงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเป็นประจำทุกปี
 
ประเพณีไหว้สาพระบรมธาตุจอมแจ้ง 5 สี จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ เดือน 9 ขึ้น 14 ค่ำ จนถึง วันที่ เดือน 9 ขึ้น 14 ค่ำ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500-600 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรมี การแห่น้ำสรงงพระบรมธาตุ น้ำขมิ้น ส้มปล่อย สรงน้ำธาตุ และประเพณีจุดบ้องไฟหมื่นบูชาพระบรมธาตุ   
 
วันมาฆบูชา จัดกิจกรรมระหว่าง เดือน 5 หรือ เพ็ญ จนถึงวันที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม จัดให้มีการเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ของวัดและกล่าวคำบูชามาฆาบูชา และวันสำคัญต่าง ๆ
 
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ วันอาสาฬหบูชา จนถึงวันที่ วันเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม มีการทำบุญตักบาตร ตอนเช้าวันเข้าพรรษา มีการอบรมศีลธรรมแก่ศรัทธาปประชาชน ผู้สูงอายุ ปฏิบัติธรรม คืออุโบสถรับศีล 8 ศรัทธาประชาชน ร่วมฟังเทศน์ ทุกวันพระในฤดูเข้าพรรษา 3 เดือน

มือถือ : 0859965295

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดจอมแจ้ง (น้ำบ่อหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)