หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งสะโตก > วัดหัวริน


เชียงใหม่

 วัดหัวริน (ชม 1822 ครั้ง)

วัดหัวริน

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหัวริน ตั้งอยู่เลขที่ 12 บ้านหัวริน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1งาน 55 ตารางวา ส.ค 1 เลขที่ 38 การบริหารงานและการปกครองมี พระครูวิวิธประชานุกูล เตชปญโญ เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดหัวริน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1025 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 1750 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ, กุฏิสงฆ์, วิหาร, ศาลา, หอพระไตรปิฎก, โรงครัว ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์
 
อาณาเขตของวัดหัวริน ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 15 วา จดลำเหมือง ทิศใต้ ประมาณ 2 เส้น 11 วา จดลำเหมือง ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น 10 วา จดลำเหมือง ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 10 วา จดลำเหมือง และบ้าน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหัวริน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)