หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งสะโตก > วัดร้องส้มป่อย


เชียงใหม่

 วัดร้องส้มป่อย (ชม 2176 ครั้ง)

วัดร้องส้มป่อย

Rating: 3.7/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้องส้มป่อย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2424 ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2478 มีที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา นส.3 ก.เลขที่ 1094
 
วัดร้องส้มป่อย อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 20 เมตร จดลำคลอง ทิศใต้ ประมาณ 3 เมตร จดลำเหมือง ทิศตะวันออก 10 เมตร จดลำน้ำขาน ทิศตะวันตก 5 เมตร จดโรงเรียน
 
วัดร้องส้มป่อย มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย วิหาร, กุฏิสงฆ์, ศาลาบาตร, ศาลาการเปรียญ, หอสวดมนต์หอฉันท์, ศาลาราย และโรงครัว
 
การศึกษามีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เปิดสอน พ.ศ. 2522 มีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำวัดเปิดสอน พ.ศ. 2535 การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส คือ พระอธิการลุ่ม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร้องส้มป่อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)