หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดสบหาร


เชียงใหม่

วัดสบหาร

วัดสบหาร

Rating: 3.8/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสบหาร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 96 บ้านสบหาร หมู่ที่3 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มทานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา นางสาว ดาเลขที่ 170
 
วัดสบหาร อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 12 วา จดเมือง ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 8 วา 2 ศอก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 12 วา จดบ้านของราษฎร มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่1 ไร่ 32 ตารางวา น.ส 3 เลขที่ 170
 
อาคารเสนาสณะ ประกอบด้วยวิหารซึ่งมีประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สัก หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในวิหาร ปางมารวิชัย พระพุทธรูปทองเหลืองพระพุทธสิหิงค์ ธรรมโบราณ ทีมพระคัมภีร์ แท่นพระของโบราณแบบพระนาคปรก
 
วัดสบหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2381 การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการศลีมูล สุจิตโต

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสบหาร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)