หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดศรีอรุณ


เชียงใหม่

วัดศรีอรุณ

วัดศรีอรุณ

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีอรุณ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 57 หมู่ 5 บ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 95 ตารางวา วัดศรีอรุณ เดิมชื่อว่า “วัดป่าหญ้าก่อน” เพราะสถานที่ตั้งวัดเป็นป่า มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ
 
และบริเวณวัดจะมีหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเป็นวัชพืช ที่ชอบติดเสื้อผ้าเวลาเดินผ่าน ทำให้เกิดความรำคาญ ทางเหนือเรียกหญ้าชนิดว่า “หญ้าก่อน” เพราะเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อ ”วัดป่าหญ้าก่อนในเวลานั้น”
 
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านได้เล่าให้ฟังว่า สมัยสงครามโลกตั้งที่ 2 ภายในบริเวณวัดจะเป็นที่พักอาศับของทหารญี่ปุ่น ผู้คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวไทยจะเป็นลูกรับจ้างขนของให้ทหารญี่ปุ่นโดยใช้วิธีเดิน และล้อเกวียน
 
วัดป่าหญ้าก่อน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีอรุณ และได้พัฒนาเสนาสนะแลกภูมิทัศน์ภายใยวัดมาเป็นลำดับ วัดศรีอรุณสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2433 โฉนดที่เลขที่ 1463 วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2547 พระครูอรุณพัฒนโกศล ปทุมฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีอรุณ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีอรุณ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)