ที่เที่ยวในอำเภอสันป่าตอง ที่เที่ยวในอำเภอสันป่าตอง(111)
เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
เวียงท่ากาน เมืองโบราณ เวียงท่ากาน เมืองโบราณ
กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด
กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด กาดวัวควาย บ้านทุ่งฟ้าบด
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
บ้านกิ่วแลน้อย
บ้านกิ่วแลน้อย บ้านกิ่วแลน้อย
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม) เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเขิน
วัดโรงวัว
วัดโรงวัว วัดโรงวัว

1 / 14 lovethailand