วัดศรีรัตนาราม

วัดศรีรัตนาราม

วัดศรีรัตนาราม

ประชากร จำนวน: 1495 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีรัตนาราม ประวัติการจัดตั้งและความเป็นมาแต่ต้นของวัด คือ เดิมที่วัดศรีรัตนารามนี้มีพระอธิการเทพ วัดทุ่งท้อ ต.สองแคว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสร้างเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นแพร่หลายและเพื่อที่จะให้ทางบ้านทุ่งหลุกนี้เจริญรุ่งเรือง
 
ฉะนั้นจึงจัดสร้างวัดศรีรัตนาราม หรือวัดทุ่งหลุกนี้ขึ้น พร้อมกันนั้นได้จัดพระปัญญา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านให้มาอยู่และได้ผูกชื่อวัดขึ้นว่า วัดต้นแก้ว อยู่ต่อมาทางบ้านทุ่งหลุกได้ทำนากันแล้วได้ใช้หลุกพัดน้ำกับการทำนา
 
อยู่ต่อมาภายหลังวัดจึงถูกชาวบ้านเรียกชื่อเอาตามที่พัดน้ำจากแม่น้ำขานนั้นว่า วัดทุ่งหลุก และอยู่ต่อมาอีกทางคณะสงฆ์จึงให้นามวัดใหม่ว่า วัดศรีรัตนารามจนถึงปัจจุบันนี้
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลา ปูชนียวัตถุมี พระแก้วขาว พระเสตังคมณี และ พระเพชร ซึ่งเป็นพระประจำวัดของวัดศรีรัตนาราม
 
วัดศรีรัตนาราม สร้างเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2353 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ตาม น.ส.3 เล่ม 1 หน้า 81 สารบัญเล่มหมู่ 9 หน้าเลขที่ 130 อาณาเขตด้านเหนือ ยาวประมาณ 45 เมตร ติดกับโรงเรียนประถมศึกษา ด้านใต้ยาวประมาณ 77 เมตร ติดถนน ด้านตะวันออกยาวประมาณ 100 เมตร ติดลำเหมืองด้านตะวันตกยาวประมาณ 100 เมตร ติดถนน
 
วัดศรีรัตนาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีพระอธิการวสันต์ ฐานธมุโม เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
แผนที่ วัดศรีรัตนาราม แผนที่วัดศรีรัตนาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีรัตนาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)