หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันพระเนตร > วัดแม่คาว


เชียงใหม่

วัดแม่คาว

วัดแม่คาว

Rating: 4.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่คาว ตั้งอยู่เลขที่ 73 บ้านแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 32
 
วัดแม่คาว อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 35 วา จดลำเหมืองทิศใต้ประมาณ 47 วา จดที่นาของราษฎร ทิศตะวันออกประมาณ 45 วา จดลำเหมืองทิศตะวันตกประมาณ 41 วา จดบ้านราษฎร มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 33 ตารางวา
 
วัดแม่คาว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2359 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร หอพระไตร ศาลาบาตร กุฏิสงฆ์ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ และพระพุทธรูป
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการกาวิล โกวิโท พ.ศ. 2359 – 2394 รูปที่ 2 พระอธิการอาโน อภิวฑฒโน พ.ศ. 2395 – 2419 รูปที่ 3 พระอธิการพิมพิสาร พทธสีโล พ.ศ. 2420 – 2447
 
รูปที่ 4 พระครูอุ่นเรือน สุคนโธ พ.ศ. 2448 – 2489 รูปที่ 5 พระครูวินิจคุณากร กินทจกโก พ.ศ. 2490 – 2527 รูปที่ 6 พระคูณจันทร์ทิพย์ อินทโชโต และพระคูรไพโรจน์ ภูริปญโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

โทร : 053492083

มือถือ : 0866705865

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่คาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)