หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันป่าเปา > วัดสันป่าค่าง


เชียงใหม่

วัดสันป่าค่าง

วัดสันป่าค่าง

Rating: 3.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันป่าค่าง เลขที่ 45(212) หมู่ 2 ป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50210 วัดราษฎร์ มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ.2295
 
วัดสันป่าค่าง เนื้อที่วัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา น.ส. 3 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 30 วา 1 ศอก จดถนนสาธารณะ จดลำเหมือง ทิศตะวันตกประมาณ 24 วา จดที่นาราษฎร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาบาตร กุฏิสงฆ์และหอระฆัง
 
การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระศุกร์ ปชฺโชโต พ.ศ.2414-2435 รูปที่ 2 พระนวน รินเชียว พ.ศ.2436-2450 รูปที่ 3 พระอธิการคำอ้าย อินฺทจกฺโก พ.ศ.2452-2504 รูปที่ 4 พระจำนงศ์ พ.ศ.2520-2522 รูปที่ 5 พระปัน พ.ศ.2526-2527 รูปปัจจุบัน พระอธิการ สนธยา สิริวัฒฑฺโน

มือถือ : 0841729416

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันป่าค่าง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)