หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันทรายน้อย > วัดแม่ย่อย


เชียงใหม่

 วัดแม่ย่อย (ชม 1585 ครั้ง)

วัดแม่ย่อย

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่ย่อย สร้างเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2275 (หลัง กรุงเทพฯ 25 ปี) และต่อมา ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2466 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร กุฏิสงฆ์ ห้องสมุด โรงครัว แทงค์น้ำ และ ห้องสุขา
 
อาณาเขตของวัดแม่ย่อย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง ทิศเหนือจรดถนนสาธารณะ ยาว 72 เมตร ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะ ยาว 52 เมตร ทิศใต้ จรดถนนสาธารณะ ยาว 84 เมตร ทิศตะวันตก ติดลำเหมือง และ ถนนสาธารณะ
 
โบราณวัตถุที่สำคัญของวัดแม่ย่อย 1. พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน ประดิษฐาน ณ.พระวิหาร 2. พระเจ้าแสนแช่ พระพุทธรูปไม้สักทอง อายุกว่าร้อยปี 3. หีบพระธรรมไม้ 4. ธรรมาสน์แกะสลักเก่าแก่ 5. เจดีย์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่ย่อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)