หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.ป่าไผ่ > วัดแม่แก้ดน้อย


เชียงใหม่

วัดแม่แก้ดน้อย

วัดแม่แก้ดน้อย

Rating: 3.2/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่แก้ดน้อย ชาวบ้านมัดเรียกว่า วัดป่าตึง หรือวัดหนองแห้ง นามเดิมวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามตั้งอยู่บ้านเลขที่ 287 หมู่ 4 ถนน สันทรายพร้าว บ้านแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
 
วัดแม่แก้ดน้อย ตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จุฬศักราช 1088 ตัวปีเต่าเส็ด พ.ศ.2227 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 1 เส้น ยาว 2 เส้น 16 วา กว้าง 16 ยาว 12 ได้ผูกพันธสีมา เมื่อ พ.ศ.2463 มีที่ดินตั้งแต่เนื้อที่ 2 ไร่เศษ งาน ตารางวา ตามโฉนด น.ส.3 ส.ค.1 เลขที่ 364
 
อาณาเขตทิศเหนือยาว 3 เส้นติดต่อกับที่ดินหนองแห้ง เขตที่ดินนางเรือนแก้วบุญแบ่ง ทิศใต้ยาว 3 เส้นติดต่อกับที่ดิน สวนนายสมบูรณ์ ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น ติดต่อกับที่ดินคลองเดิน ทิศตะวันตก ยาว 3 เส้น ติดต่อกับที่ดินเหมือธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์
 
พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบและมีป่าไม้นานาชนิดออกอยู่ อายุ 100 ปีกว่า มีศรัทธาชาวบ้านอาศัยรอบบริเวณที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด สภาพแวดล้อมโดยรอบหมู่บ้านมีถนนตัดผ่านบริเวณเขตธรณีสงฆ์ วัดตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน
 
อาคารเสนาสะต่างๆมีอุโบสถกว้าง 5.5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2463 โครงสร้างเป็นก่ออิฐใช้ไม้ต่อมามีการบูรณขึ้นมาใหม่แทนหลังเดิมโดยใช้ก่ออิฐถือปูนเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 8 เมตร ยาว 24 สร้างเมื่อ พ.ศ.2515
 
เป็นอาคารคอนกรีตหอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2505 เป็นอาคารคอนกรีตกุฎิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารสร้างเมื่อพ.ศ.2529 วิหารกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.2480 เดิมที่ตั้งวันเป็นอรัญญาวาสป่าไม้กัลยาเลย ต่างศัทธาประชาชนเข้าไปทำไร่ทำสวน แรมวัวควาย เคยปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นประมาณ 30 กว่าหลัง ก็พากัดจัดตั้งเป็นอารามวัดขึ้น
 
สร้างขึ้นในราว พ.ศ.2227 โดยท่านครูบานันทเสน สร้างเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2227 ครงกับเสร้าเดือน 5 เหนือ ขึ้น 12 ค่ำ จุฬศักราช 1088 ตัวปีเต๋าเส็ด (ปีจอ) ซึ้งได้พระย้ายมาจากวัดแม่แก้ดหลาว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
ซึ่งเดิมว่าวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม เพราะมีไม้เหียง ไม้ตึง ไม้ต่างๆนานาชนิตออกบริเวณรอบวัด กาลต่อมาได้เปลี่ยนนามชื่อวัดว่า วัดป่าตึง และได้เปลี่ยนอีกว่า วัดหนองแห้ง เพราะไกลหนองน้ำ มาเปลี่ยนทีหลังอีกว่า วัดแม่แก้ดน้อย เพราะว่าได้พระสงฆ์จำพรรษามาจากวัดแม่แก้ดหลวง

โทร : 053492970

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่แก้ดน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)