หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.ท่าผา > วัดบ้านทัพ


เชียงใหม่

วัดบ้านทัพ

วัดบ้านทัพ

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านทัพ ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดศรีหนองเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ชาวบ้านตลอดถึงพระภิกษุสามเณรได้เห็นภัยดังกล่าว
 
จึงได้ตกลงกันย้ายจากเดิมขึ้นมา ทางทิศเหนือ โดยมี พระติ๊บ สุมงฺคโล เป็นเจ้าอาวาส พร้อมศิษย์ และมีท้าวเขื่อนคำ กองจันทร์ บ้านทัพเป็นผู้อุปถัมภ์ พ่อหนานอุปนันท์ กรรณิกา บ้านท้องฝาย เป็นมัคทายก และพ่อน้อยป๊อก โสภาณะบ้านทัพ เป็นหัวหน้าศรัทธา พร้อมชาวบ้านทุกครอบครัว
 
และได้นิมนต์พระประธานลงแพและนำมาประดิษฐานใหม่ สถานที่มาตั้งขึ้นเป็นวัดใหม่ เดิมก็เป็นวัดร้างชื่อ วัดผาแดง ตำนานเล่าว่ามีถ้ำมีเรือคำและดาบศรีกัญไจ ตามคนบอกเล่ามีน้ำเป็นหาดเรียกว่าหาดผาแดง และมีน้ำบ่ทิพย์ 1 บ่อเรียกว่าน้ำบ่อเย็น
 
และเมื่อย้ายขึ้นมาตั้งวัดจึงได้ตั้งชื่อว่า " วัดบ้านทัพ" มีศรัทธาบ้านท้องฝาย บ้านทัพ บ้านไร่ จำนวน 411 หลังคาเรือน อุปถัมภ์วัดบ้านทัพ และครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีทหารมาตั้งกองทัพอยู่ครั้งหนึ่ง และต่อมาในปี พ.ศ.2402 ทางกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4ไร่ 25 ตารางวา ตาม ส.ค. 1 เลขที่ 164-165
 
อาณาเขตของวัด ทิศเหนือ ประมาณ 80 เมตร จรดที่นาเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 62 เมตร จรดถนนและทุ่งนา ทิศตะวันออก ประมาณ 43 เมตร จรดที่นาเอกชน ทิศตะวันตก ประมาณ 54 เมตร จรดถนนและโรงเรียน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อาคารก่ออิฐถือปูน เสาไม้สักทอง หน้าปันทำด้วยชีเมนต์ติดกระจก ภายในมีรูปภาพ พระเวสสันดร และมีกุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึงไม้ และโรงฉัน ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปโบราณก่ออิฐถือปูน
 
อุโบสถไม้สักทองลักษณะทรงล้านนาประยุกต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2532 เขตวิสุง กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีศรัทธาอุปถัมภ์วัด 411 ครอบครัว ปัจจุบันมีพระปลัดไชยรัตน์ ชยาภินนฺโท เป็นเจ้าอาวาส

มือถือ : 087188 5628

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านทัพ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)