หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านแปะ > วัดบ้านแปะ


เชียงใหม่

วัดบ้านแปะ

วัดบ้านแปะ

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2450 เดิมชื่อว่าวัดราชวิสุทธาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามในตราหลวงหลาบเงินของพระนางวิสุทธิเทวี ในใบลานอักษรแบบสุโขทัย เมื่อปีเถาะ (จุลศักราช 929) เดือน 9 ขึ้น 15 ค่ำ
 
ได้โปรดฯ ให้ทำตราหลวงหลาบเงินไว้ เพื่อคุ้มครองชาวลั๊วะ คนไทย ไม่ให้ขึ้นกับใคร โดยให้เป็นผู้ดูแลวัดบ้านแปะ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2514 นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด และโรงเรียนบ้านแปะ อยู่ติดกับวัด
 
ปัจจุบัน พระครูสุจิตปัญญรัตน์ เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต 1 และเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอจอมทอง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านแปะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)