หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.มืดกา > วัดประถมการาม


เชียงใหม่

วัดประถมการาม

วัดประถมการาม

Rating: 3.3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประถมการาม เลขที่ 276 หมู่ 2 แปลง 1 ฮอด - แม่ตืน ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50260 เนื้อที่ 30 ไร่
 
วัดประถมการาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 30 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ ยาวประมาณ 13 วา จรดป่าและสวนหญ้า ทิศใต้ยาวประมาณ 100 วาจรดถนน ทิศตะวันออกยาวประมาณ 120 วา จรดหมู่บ้าน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ และศาลา วัดประถมการาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2343 เดิมชื่อวัดมืดกาตะวันออก (ดอยชัย) ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำปิงต่อมา พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนชื่อวัด เป็นวัดประถมการามในปี พ.ศ. 2507 ได้ถูกน้ำท่วม
 
จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ในที่ดินจัดสรร ของนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพลและได้รับพระราชทาน วิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2433 เขตวิสูงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนการศึกษา โรงเรียนพระปริบัติธรรม แผนกธรรมขึ้น ภายหลังได้ปิดทำการลง โดยมีโรงเรียนพระปริบัติธรรมประจำอำเภอ เข้ามาดูแลแทน

โทร : 053469078

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดประถมการาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)