ที่เที่ยวในอำเภอดอยเต่า ที่เที่ยวในอำเภอดอยเต่า(23)
วัดพระธาตุดอยเกิ้ง
วัดพระธาตุดอยเกิ้ง วัดพระธาตุดอยเกิ้ง
ทะเลสาบดอยเต่า
ทะเลสาบดอยเต่า ทะเลสาบดอยเต่า
พุทธสถานดอยต๊อก
พุทธสถานดอยต๊อก พุทธสถานดอยต๊อก
วัดบ้านชั่ง
วัดบ้านชั่ง วัดบ้านชั่ง
วัดแปลงห้า
วัดแปลงห้า วัดแปลงห้า
วัดวังหลวง
วัดวังหลวง วัดวังหลวง
วัดดอยเต่า
วัดดอยเต่า วัดดอยเต่า
วัดเด่นคา
วัดเด่นคา วัดเด่นคา

1 / 3 lovethailand