หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.โปงทุ่ง > วัดบ้านโปง


เชียงใหม่

วัดบ้านโปง

วัดบ้านโปง

Rating: 3.9/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านโปง เลขที่ 90 หมู่ 4 โปง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 10 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2507 โดยมีนายจูไชยวงค์ เป็นผู้เป็นผู้บริจาคที่ดินให้จำนวน 6ไร่ 3 งาน
 
โดยมีคำอ้าย เสยยวงโส เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างโดยมีชาวบ้านโปงและบ้านสันบ่อเย็นเป็นผู้อุปถัมถ์แต่เดิมเป็นวัดร้างามาเป็นร้อยปี แต่ถูกรกร้าง จนชาวบ้านเริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้างขึ้นใหม่
 
และได้พัฒนามาเรื่อยในปี พ.ศ. 2535 ได้รับอนุฐาติให้สร้างและตั้งวัดได้ชื่อบ้านโปงเรียกตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 15 เดือน พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 เดือน พ.ศ. 2541 วัดอุทยานการศึกษา เมื่อวันที่ 30 เดือน  พ.ศ. 2551
 
ปูชนียวัตถุของทางวัดบ้านโปงนั้น จะประกอบไปด้วย พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระสิงห์ที่ขุดพบเพื่อพัฒนาวัดปรับพื้นที่บริเวณวัดในปี พ.ศ. 2525

โทร : 053034458

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านโปง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)