หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เชียงดาว > ต.เมืองนะ > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

Rating: 3.1/5 (7 votes)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง หรือโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านแกน้อย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎร ที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกฝิ่น
 
การปลูกข้าวที่สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง พื้นที่เพาะปลูกเริ่มให้ผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากปลูกพืชที่เดิมเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยขาดการบำรุงดิน และมีปัญหาการพังทลายของดิน
 
ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้มีความลาดเทแต่ไม่สูงชันมาก และมีแหล่งน้ำที่จะสามารถพัฒนาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน และใช้ทำการเกษตรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นรายได้ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นงบในการดำเนินงาน
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย นั้นมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  91.53 ตารางกิโลเมตร (57,210 ไร่) ซึ่งจะครอบคลุม 13 หมู่บ้าน โดยประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง, จีนยูนนาน และไทยใหญ่ ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และคริสต์
 
แกน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้แกน้อยกลายสภาพเป็นเมืองปิด แต่หลังจากมีการก่อตั้งโครงการหลวง ความเจริญในด้านต่างๆ ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่
 
กิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ชมแปลงสาธิตและแปลงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะเขือเทศเชอรี่หวานสีแดง ฯลฯ
 
- ชมแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล เช่น แมคคาเดเมีย บ๊วย พลัม ฯลฯ
 
- ชมแปลงปลูกไม้ดอก
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ งานหัตถกรรมทอผ้า
 
- ประเพณีปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการเต้นจะคึ ล้อมกันเป็นวงกลมตามจังหวะดนตรี
 
- ชมวิถีชีวิตชาวจีนยูนนาน และชมการอนุรักษ์บ้านดินแบบดั้งเดิม
 
- ชมวิถีชีวิตชาวลาหู่ งานหัตถกรรมทอผ้าและเย็บปักลวดลายที่มีความสวยงาม
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- ชมวิวป่าสนธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่
 
- ถ้ำไชยา อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 5 กิโลเมตร
 
- ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีช่องขนาดคนลอดผ่านได้ เหนือขึ้นไปมีถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านใน
 
- น้ำตาลห้วยจันทร์ เป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 ชั้น อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 4.5 กิโลเมตร จากบ้านแกน้อยสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังบ้านเปียง อำเภอหลวงเวียงแหง ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน อยู่ติดกับประเทศพม่า ระหว่างทางจะมีวิวสวยๆให้ชม
   
ของฝากของที่ระลึก
- ผลผลิตของโครงการหลวงตามฤดูกาล
- สินค้าหัตถกรรม เช่น ย่ามทำจากผ้าของของชาวเขา
 
ที่พัก-ร้านอาหาร
ภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักแบบเรียบง่ายให้บริการ สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายควรหาที่พักบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์พร้อมถุงนอน ซึ่งภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าจัดเตรียมให้ได้ หากเดินทางมาเป็นหมู่คณะ
 
การเดินทาง จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอเชียงดาว ปัจจุบันมีเส้นทางเลี่ยงเมือง ถึงสามแยกเมืองงาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1173 (เมืองงาย – เมืองนะ) ผ่านเมืองนะ
 
ขึ้นเขานั้นค่อนข้างสูงชันระยะทางค่อนข้างยาวลงเขาสู่แอ่งที่ราบก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านแกน้อย โดยรวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 160 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางราว 3-4 ชั่วโมง (โดยสภาพเส้นทางลาดยางสลับกับลูกลังบางช่วงระยะสั้นๆ สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

โทร : 053318310

มือถือ : 0818833449, 0819509136

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)