หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง


เชียงใหม่

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

Rating: 4/5 (6 votes)

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ เป็นหมู่บ้านที่ทําเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่าง ๆ เช่น หม้อแกง น้ำต้น (คนโทใสน้ำ) หม้อน้ำแจกัน เป็นต้น โดยเฉพาะน้ำต้นนั้นเป็นที่นิยมทั่วไปแก่คนที่พบเห็น
 
เนื่องจากสามารถใส่น้ำดื่มสําหรับคนเดินทางได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิต และรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันสดขึ้น หมู่บ้านนี้เป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านหัตถกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
คนโทใส่น้ำที่ผลิตจากบ้านเหมืองกุง ที่บ้านเหมืองกุงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นแหล่งผลิต หม้อน้ำต้น ซึ่งเป็นภาชนะใส่น้ำหรือที่เรียกว่า คนโทใส่น้ำ หม้อน้ำต้นเป็นภาชนะที่ชาวล้านนาผลิตและใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม ด้วยเหตุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้อุณหภูมิ ในการเผาไม่ไม่สูงนัก เนื้อดินมีความหยาบหนาและมีรูพรุนข่อนข้างมาก 
 
จึงทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีน้ำที่อยู่ในภาชนะ จึงคงสภาพของความเย็นอยู่เสมอ ทำให้หม้อนอกจากจะเป็นประโยชน์ใช้สอยในการ ใส่น้ำดื่มแล้วยังเป็นเครื่องประดับที่มีไว้ทุกบ้านอีกด้วย หม้อน้ำต้นนั้นเดิมทีชาวพื้นเมืองทั่วไปเรียกว่า น้ำต้นเงี้ยว เพราะคนที่ทำหม้อน้ำต้นนี้เป็นชาวเงี้ยว
 
หรือไทยใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาจากเมืองปุและเมืองสาดซึ่งปัจจุบันอยู่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินในเขตรัฐฉาน
ประเทศพม่า เมื่อเวลาผ่านไป การผสมผสานทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเผ่าพันธุ์ ทำให้ศิลปการทำน้ำ ต้นเงี้ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ ทั้งรูปทรง ขนาด 
 
กรรมวิธีในการผลิตชื่อของน้ำต้นเงี้ยวจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป กลายเป็น น้ำต้นเชียงใหม่ แทนเพราะเป็นผลผลิตจากเมืองเชียงใหม่หมู่บ้านที่ผลิตหม้อและน้ำต้นเรียกกันว่า บ้านน้ำต้น ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ บ้านเหมืองกุง
 
การผลิตหม้อน้ำต้นจะเป็นอาชีพรองแต่รายได้จากทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองก็ไม่ได้ทำให้มี ฐานะอย่างอยู่ดีกินดีได้เพียงแต่ประทังชีวิตไปได้เท่านั้น การผลิตหม้อน้ต้นจึงเหลือเพียงไม่กี่หลังคาเท่านั้น ประกอบกับความ ต้องการน้อยลงเนื่องจากมีภาชนะอื่น เช่น พลาสติก ผลิตภัณเซรามิก หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตู้เย็น เครื่องปั่นผลไม้ เข้ามาเป็นตัวเลือกทำให้ความต้องการภาชนะใส่น้ำลดน้อยลงไป 
 
การผลิตหม้อน้ำ ต้นในปัจจุบัน จึงมีการเปลี่ยนไปจากเดิม ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการเอาศิลปะเข้ามาประยุกต์ใช้ 
เพิ่มกรรมวิธีในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มากขึ้น สะดุดตามากขึ้น เพื่อจะสามารถนำไปเป็นเครื่องประดับหรือของฝาก นอกจากนี้ที่บ้านเหมืองกุง ยังผลิต หม้อดิน หม้อแกง และเครื่องปั้นต่างๆ
 
บ้านเหมืองกุง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณ 10 กิโลเมตร และระยะทาง ห่างจากถนนสายวงแหวน (เสนทางหลวงหมายเลข 11-สนามบิน)ประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้นโดยอยู่กอนถึงทางแยกตัดใหม่สายหางดง สะเมิงเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีศูนย์แสดงตัวอย่างหัตถกรรม และศูนย์ให้ข้าวสารอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านด้วย

วิถีชีวิต หมวดหมู่: วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม: หมู่บ้าน ชุมชน

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)