หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ช้างเผือก > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่


เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

Rating: 3.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน (หยุดช่วงวันสงกรานต์ และวันปีใหม่)
เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00
ค่าเข้าชม: คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน  หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา เป็นสถานที่ที่ควรแวะชมเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปงเมือง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ขึ้น โดยเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ซึ่งจะประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะ พื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร ที่ภายในอาคารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
 
ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการซ่อมแซมและต่อเติมตัวอาคารให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา
 
และศิลปกรรมของล้านนา เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง และสามารถอำนวยประโยชน์ อย่างกว้างขวาง ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม
 
ที่ตั้ง: ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (ทางหลวงหมายเลข 11) ใกล้วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง
ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว: จาก มช. ใช้ ถ.ถ้วยแก้วไปจนถึงสี่แยกรินคำ ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่ - ลำปาง) ผ่านวัดเจ็ดยอดไปประมาณ 500 ม. พิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ
 
สิ่งที่น่าสนใจ
ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองหลวงแห่งล้านน้า ตั้งแต่ประวัติอาณาจักรล้านนา สภาพทางธรณีวิทยา และชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และชาวลัวะชนเผ่าดั้งเดิมของภาคเหนือ
 
นอกจากนี้ ยังจัดแสดงการกอบกู้เอกราชจากพม่า และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม ด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะแรกระหว่าง พ.ศ.2399 - 2463 และระหว่าง พ.ศ.2467 - 2482 เมื่อรถไฟมาถึง รวมถึงเรื่องการดำรงชีวิต และพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์กับต่างชาติ วิวัตนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปะในประเทศไทยเป็นต้น 
 
การจัดแสดง แบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วนคือ
ส่วนจัดแสดงที่ 1 แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนาเป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะ และหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ 
 
ส่วนจัดแสดงที่ 2 แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักร
 
ส่วนจัดแสดงที่ 3 แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ ใต้ร่มอาณาจักรสยามตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช 2339 และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม
 
ส่วนจัดแสดงที่ 4 นั้นแสดงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจระยะแรก อยู่ระหว่างพุทธศักราช 2339 - 2463 และระยะที่สอง ในระหว่างพุทธศักราช 2467 - 2482 โดยเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ
 
ส่วนจัดแสดงที่ 5 แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่นการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณะสุข
 
ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปกรรมในประเทศไทย  

โทร : 053221308

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมวดหมู่: ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สัปดาห์ที่แล้ว

แผนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)