หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย


เชียงใหม่

แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย

แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Rating: 3.2/5 (51 votes)

แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาทอดยาวจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้ โดยเทือกเขาที่มีความสำคัญได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย โดยเป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ และยาวที่สุดของแผนที่ภาคเหนือในประเทศไทย
 
โดยยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย คือ ยอดเขาดอยอินทนนท์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,565 เมตร เป็นทิวเขาแดนลาวที่กั้นระหว่างเขตแดนประเทศไทย และเขตแดนประเทศพม่า มียอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย คือ ยอดดอยผ้าห่มปก ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่อาย โดยมีความสูง 2,297 เมตร
 
และอันดับสามจะเป็นยอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งมีความสูง 2,222 เมตร นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาขุนตาล เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก โดยเทือกเขานี้จะอยู่ระหว่างแม่น้ำวัง และแม่น้ำยม เทือกเขาผีปันน้ำตะวันออก จะอยู่ระหว่างแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ต่อมาทิวเขาหลวงพระบาง จะตั้งกั้นระหว่างเขตแดนประเทศไทย และประเทศลาว
 
โดยเทือกเขาภาคเหนือเหล่านี้จะประกอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย เช่น ดอยขุนตาล, ดอยอินททนนท์, ภูผาตั้ง, ภูชี้ฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ ม้ง, กระเหรี่ยง, เย้า, มูเซอ, อีก้อ และลีซอ พื้นที่ราบบริเวณหุบเขาในบริเวณแม่น้ำปิง, แม่น้ำวัง, แม่น้ำยม, แม่น้ำน่าน, แม่น้ำกก และแม่น้ำอิง จะมีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การ ปลูกพืช, ปลูกข้าว และปลูกผลไม้

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร หมวดหมู่: บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร กลุ่ม: รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)