วัดหนองตอง

วัดหนองตอง

วัดหนองตอง

ประชากร จำนวน: 944 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองตอง ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตหากย้อนอดีตที่กี่ยวพันกับประวัติวัดหนองตองและตำบลหนองตองแล้วก็ต้องนับย้อนไปถึงพันกว่าปีเลยทีเดียว
 
คือนับตั้งแต่ยุคก่อตั้งเมืองหริภุญชัยซึ่งมีเจ้าแม่จามเทวีเป็นกษัตรีย์องค์แรกนั้น ปี พ.ศ.1300 พระนางได้สร้างเมืองหน้าด่านไว้เพื่อป้องกันข้าศึก คือเมืองเถาะ (ในเขต อ.จอมทอง) เมืองท่ากาน (เขต อ.สันป่าตอง) และเมืองมโน
 
คือตำบลหนองตองแห่งนี้ สมัยนั้นแม่น้ำปิงยังไม่เปลี่ยนเส้นทางบริเวณโค้งบ้านเกาะน้ำปิงจะมีเส้นทางผ่านกึ่งกลางตำบลหนองตองและห่างจากวัดหนองตองเพียง 500 เมตรเท่านั้น และยังเป็นคูเมืองธรรมชาติของบริเวณตัวเมืองตลอด ด้านตะวันออกและแม่น้ำปิงก็จะไหลไปถึงบ้านแม่กุ้งวกลงไปเรื่อย ๆ
 
บริเวณวัดหนองตองเดิมก้เป็นที่ตั้งของวัดโบราณ ซึ่งอยู่ทางประตูทิศเหนือของเมือง ต่อมาพ่อขุนเม็งรายมหาราชยกทัพตีเมืองหริภุญชัยและได้ครองเมืองหริภุญชัย นั่นหมายความว่า ได้เมืองเถาะ เมืองท่ากาน และเมืองมโนด้วยเช่นกัน
 
ผู้คนในเมืองมโนต่างหลบหนีเข้าป่าทิ้งบ้านเรือน ส่วนมากก็จะหนีไปเมืองเขลางค์นคร ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองหริภุญชัย บ้านเมืองรกร้างว่างเปล่าไปหลายร้อยปีทรัพยิสมบัติถูกขุดทำลาย ประกอบกับเมืองมโนเป็นเมืองที่มีทำเลต่ำฤดูฝนน้ำก็จะท่วมเป็นเวลานาน ทำให้มีการทับถมอย่างรวดเร็วจนเกือบจะไม่เหลือร่องรอยของอดีตให้เห็น
 
ต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่ประปราย มาแผ้วถางบริเวณนอกเมืองมโน โดยผู้คนก็มาจากหลายแห่ง และมีหลายเผ่า ชาวละกอนจากลำปาง ชาวกะเหรี่ยงที่ถูกกวาดต้อนมา ชาวลัวะ ขม ก้เข้ามาอาศัยอยู่ตามเกาะและที่ราบสูงทั่วไป เคยมีลูกหลานเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้เข้ามาอาศัยบริเวณทางทิสตะวันออกของวัดหนองตอง และเป็นผู้สร้างวิหารที่มีเสาขนาดใหญ่ให้กับวัด ต่อมมาก้กลายเป็นชุมชนใหญ่ดดยตำบลหนองตองมีหมู่บ้านถึง 14 หมู้บ้านและมีประชากรนับหมื่นคน
 
วัดหนองตอง สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2407 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 52  ตารางวา
 
อาณาเขตทิศเหนือจรดลำน้ำเหมืองและหมู่บ้าน ทิศใต้จรดกับหมู่บ้านและถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงครัว อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ หอประชุมสง์ และกำแพงปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เป็นต้น  
แผนที่ วัดหนองตอง แผนที่วัดหนองตอง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองตอง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 5 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)