วัดแม่เตาไห

วัดแม่เตาไห

วัดแม่เตาไห

ประชากร จำนวน: 969 คน  Share Facebook  
Rating: 4.2/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่เตาไห ตั้งอยู่เลขที่ 75หมู่ 1ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน(แต่เดิมสันนิฐานว่าชื่อบ้าน “แม่คำเก้าไห” (“คำ” ในภาษาเหนือคือ “ทองคำ” ในภาษาไทยกลาง)
 
ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้ถึงขนาดที่ว่าเต่าร้องไห้ เพราะไม่มีพืชผักและน้ำ จึงมาเป็น บ้านแม่เต่าไห้ และกร่อนเสียงมาเป็นแม่เตาไห) สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2411
 
โดยความร่วมมือของชาวบ้าน ได้สร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุเรื่อยมา จนได้รับพระราชทานตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 
เสนาสนะของวัดได้แก่ 1. อุโบสถ ประดิษฐาน หลวงพ่อทอง 2. วิหาร ประดิษฐาน หลวงพ่อปากแดง (พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในวัด มีอายุร้อยกว่าปี) 3. กุฏิ 4. ศาลาการเปรียญ ประดิษฐาน หลวงพ่อสุขใจ 5. ศาลาบุญรักษา 6. อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิไชย 7. เจดีย์พุทธชินวรธาตุ
แผนที่ วัดแม่เตาไห แผนที่วัดแม่เตาไห
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดแม่เตาไห
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)