หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันนาเม็ง > วัดคอกหมูป่า


เชียงใหม่

วัดคอกหมูป่า

วัดคอกหมูป่า

Rating: 3.2/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคอกหมูป่า ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ที่ 7 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัดมี 3 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา
 
วัดคอกหมูป่า มีอาณาเขตทิศเหนือจดลำน้ำเหมือง ทิศใต้ที่นาราษฏร ทิศตะวันออกจดลำน้ำแม่กวง ทิศตะวันตกจดลำน้ำเหมือง วัดคอกหมูป่าเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2411 (โดยการบอกเหล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้าน แต่อาจจะนานกว่านี้ก็ได้) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2543
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ, วิหาร, กุฏิสงฆ์, ศาลาฯ ปูชนียวัตถุพระเจดีย์ และมีตำนานเล่าขานกล่าวว่า เดิมทีสถานที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีต้นไผ่มาก มีสาวผู้หนึ่งอาศัยกับฆยิงชราผู้เป็นยายเจ้าผู้ครองเมืองในสมัยนั้นมาพบเห็นอยากได้นางเป็นนางสนม
 
ด้วยความเป็นห่วงผู้เป็นยาย นางจึงมีข้อแม้ว่าให้หาหมูป่ามาให้นางจนครบ 10 ตัว ก่อนนางถึงจะไปอยู่ด้วย เจ้าเมืองและทหารจึงหาหมูป่ามาขังกรงไว้ให้นางจนครบตามจำนวนที่นางต้องการ แล้วนางก็ไปเป็นนางสนมอยู่ในเมือง
 
ทิ้งให้ผู้เป็นยายอยู่คนเดียวจนตรอมใจตาย ณ สถานที่นี้ เวลาต่อมาเจ้าเมืองและหญิงสาวได้มาสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์จึงตั้งชื่อว่า วัดคอกหมูป่า ตั้งแต่นั้นมา ในแต่ล่ะปีมีพระภิกษุมาอยู่จำพรรษาโดยลำดับ บางครั้งก็ไม่มีจึงปล่อยให้เป็นวัดร้างไป ต่อมา พระชายาดารารัศมี ได้มาประธานในการบูนณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดคอกหมูป่า

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)