หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.แม่แฝก > วัดร่มหลวง


เชียงใหม่

วัดร่มหลวง

วัดร่มหลวง

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร่มหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 146 บ้านร่มหลวง ถนนสันทราย-พร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
วัดร่มหลวง มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียน ทิศใต้จดทางเดิน ทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดทางเดิน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูป เจดีย์ 
 
วัดร่มหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ครูบาปัญญา, ครูบามะโน, พระเสาร์ ติสวีโร, พระเปิง ญาณสํวโร, พระมา ปภากโร, พระตุ้ม ธีรปญฺโณ, พระอธิการบุญรัตน์ ธมฺมวโร, พระอธิการบุญศรี จิตฺตธมฺโม, พระอธิการสง่า ปญฺญาวโร, พระอธิการบุญมา สิริปุญฺโญ
 
วัดร่มหลวง วิหารศิลปะล้านนา หลังคาซ้อนกันสองชั้นลดหลั่นกันลงมา หน้าบันพื้นทาสีแดงประดับกระจกลวดลายก้านขด โก่งคิ้วมีรวงผึ้งทั้งสามช่อง ประตูเข้าภายในวิหารมีสามประตู ราวบันไดทางขึ้นเป็นพญานาคประดับกระจกสี
 
ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก เจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูน มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นล่างสุดมีรูปแบบเป็นชุดฐานเขียงรองรับฐานสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถา องค์ระฆัง บังลังค์เหลี่ยมย่อมุม ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร่มหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)