หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ออนใต้ > วัดแม่ผาแหน


เชียงใหม่

วัดแม่ผาแหน

วัดแม่ผาแหน

Rating: 2.8/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่ผาแหน หมู่ 6 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2384 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2480 พระครูสันติธาดา สนฺตกาโย เจ้าอาวาสวัดแม่ผาแหน
 
วัดแม่ผาแหน เป็นวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่โบราณ ปีพ.ศ.2384 เป็นวัดหลวง ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480 ที่ตั้งพระประธาน และวิหารสกุลช่างล้านนา มีความสวยงาม
 
วัดแม่ผาแหน มีพระเจดีย์ทรางล้านนาบรรจุพระธาตุพระอริยสงค์เจ้า เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวล้านนา และผู้แสวงบุญ โดยจะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนสาม พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะ เป็นประจำทุกปี

โทร : 053880361

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่ผาแหน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)