หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.สันกำแพง > วัดป่าแดง (สันกำแพง)


เชียงใหม่

วัดป่าแดง (สันกำแพง)

วัดป่าแดง (สันกำแพง)

Rating: 2.8/5 (19 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าแดง (สันกำแพง) หมู่ 13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2327 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2546 พระอธิการสุรพล อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าแดง
 
วัดป่าแดง (สันกำแพง) ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนลำไย มีทุ่งนาล้อมรอบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่าเดิมเป็นวัดร้าง มีเจดีย์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรม
 
มีซากโบราณสถานอยู่โดยรอบ ต่อมาได้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่า และบูรณปฏิสังขรณ์ซากโบราณสถานต่างๆ ขึ้นมา ส่วนที่มาของชื่อวัดนั้นมาจากบริเวณโดยรอบวัดมีไม้แดงขึ้นอยู่ จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดป่าแดง”
 
บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเปิดโล่ง มีแต่ต้นไม้ขนาดเล็ก พื้นปูด้วยอิฐตัวหนอทั้งหมด ถ้ามาตอนกลางวัดแดดแรงๆ คงจะร้อนน่าดู จุดประสงค์ของการมาเยือนวัดนี้คือการกราบสังขารของครูบาอุ่น อดีตเกจิชื่อดังอันเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 สิริรวมอายุได 79 ปี 55 พรรษา
 
หีบแก้วที่บรรจุสังขารครูบาอุ่นอยู่ในศาลาจัตุรมุข เป็นอาคารปูนทั้งหลัง สถาปัตยกรรมล้านนา หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษา ตรงกลางเป็นรูปนกหัสดีลิงค์และเทวดา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ดูแปลกตา เพราะเป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบัน เป็นรูปสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ และรูปสัตว์ป่าต่างๆ อีกด้วย
 
นอกจากนั้นภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมอื่นที่น่าสนใจคือพระวิหารสถาปัตยกรรมล้านนาโดดเด่นด้วยลวดลายบนหน้าบันที่ทำจากโลหะ ตอก ดุน ตัด เป็นลายพรรณพฤกษา รูปเทวดา และดอกบัว ได้อย่างสวยงาม นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าแดง (สันกำแพง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)