ที่เที่ยวในอำเภอสันกำแพง ที่เที่ยวในอำเภอสันกำแพง(77)
วัดป่าตึง
วัดป่าตึง วัดป่าตึง
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง
บ้านต้นเปา
บ้านต้นเปา บ้านต้นเปา
บ้านสันก้างปลา
บ้านสันก้างปลา บ้านสันก้างปลา
วัดปูคาใต้
วัดปูคาใต้ วัดปูคาใต้
วัดปูคาเหนือ
วัดปูคาเหนือ วัดปูคาเหนือ
วัดปงป่าเอื้อง
วัดปงป่าเอื้อง วัดปงป่าเอื้อง

1 / 10 lovethailand