หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.บวกค้าง > วัดร้องกองข้าว


เชียงใหม่

วัดร้องกองข้าว

วัดร้องกองข้าว

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้องกองข้าว เลขที่ 68 หมู่ 9 ร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130
 
วัดร้องกองข้าว วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2477 พระอธิการมานพ มหาวิริโย เจ้าอาวาสวัดร้องกองข้าว
 
วัดร้องกองข้าว เดิมเป็นวัดร้าง ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้ว สภาพเดิมรอบ ๆ วัดนั้นจะเป็นป่าทึบ และเมื่อวันที่ 21 มกราคา 2477 โดยมีพ่อหนานสม ยาสมุทร์ พ่อใจมา ประสงค์ทรัพย์ พ่อหนานแสงมูลเฟย และ พ่อ่ายหลวงบ้านกอสะเลียม
 
ทั้ง 4 ท่านได้มีความคิดเห็นว่า สถานที่แห่งนี้ มีภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองแก่อนุชนรุ่นหลัง จึกได้ชักชวนประชาชนในหมู่บ้านมาช่วยกันแผ้วถางป่าบุกเบิกสถานที่ พอที่จะสร้างถาวรวัตถุได้ จึงไปนิมนต์ ครูบาอินตา วัดบวกค้างมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
 
ครูบาญาณ รังษี วัดดอนปีน มาเป็นรองประธาน พร้อมด้วยพระสงฆืในตำบลจำนวน 12 รูป มาจำวัตรรุกมูลนาน 7 วัน ต่อจากนั้นทางคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้ สามเณรแสง ปินตานา ประประธานในการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน
 
และก่อสร้างถาวรวัตถุ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2478 และอุปสมบทสามเณร แสง ปินตานา ณ พัทธสีมา วัดกอสะเลียม โดยเรียกชื่อว่า พระแสง ชยาลงฺกาโร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 นั้นเอง

โทร : 053446526

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร้องกองข้าว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)