หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.บวกค้าง > วัดช่างเพี้ยน


เชียงใหม่

วัดช่างเพี้ยน

วัดช่างเพี้ยน

Rating: 3.3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่างเพี้ยน เลขที่ 74 หมู่ 10 ช่างเพี้ยน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2200 พระครูปิยสีลพรต กนฺตสีโล เจ้าอาวาสวัดช่างเพี้ยน
 
วัดช่างเพี้ยน ดังที่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาว่า ได้มีพระเจ้า แสนสะหรี ซึ่งเป็นผู้ปกครองบ้าน แล้วมาจับจองพื้นที่แถบนี้ และได้สร้างวัดขึ้นมา เมื่อเจ้าแสนสะหรีสร้างวัดแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อวัด พอท่านนึกขึ้นได้ว่า ป่าแถบนี้เป็นป่าเพียว คือป่าไม้ไผ่ไม่มีหนาวท่านก็เลยตั้งชื่อว่า วัดป่าเพียว
 
พอได้ชื่อวัดเรียบร้อยต่อมาก็ได้มีพ่อค้าและชาวบ้านได้นำช้างมาเลี้ยงแถบชายบ้าน ป่าเพียว และช้างนั้นไม่ยอมเดินเข้าเข้าบ้านตัวเอง แต่เดินเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเรื่อยมา เมื่อท่านผู้ปกครองบ้านเห็นดังกล่าว
 
จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัด ช้างเว้น เมื่อสร้างวัดเสร็จก็ได้นิมนต์พระสงฆ์เข้าไปอยู่ในวัดนั้นและไม่ปรากฏหลักฐานไว้ เจ้าแสนสสะหรีได้ปกครองบ้านเมืองต่อมาไม่นานก็ถูกเจ้าองค์หนึ่งไม่ปรากฎนามไล่ออกจากบ้าน ไปอยู่เมืองเชียงแสน ต่อมาไม่นานชื่อบ้านก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆตามกาลเวลา และวัดก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดช่างเพี้ยนเป็นต้นมา

โทร : 053446349

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดช่างเพี้ยน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)