หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.บวกค้าง > วัดกอสะเลียม


เชียงใหม่

วัดกอสะเลียม

วัดกอสะเลียม

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกอสะเลียม เลขที่ 70 หมู่ 8 กอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
 
วัดกอสะเลียม ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2438 ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ชื่อว่าวัดกอสะเลียมนั้น เพราะเมื่อก่อนที่ตั้งวัด มีต้นกอสะเลียมมาก
 
จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามนั้น ในตอนแรกชาวบ้านได้สร้างวิหารขึ้น 1 หลัง ก่อสร้างด้วยไม้ หลังคามุงด้วยใบตอง ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ พระนวล ญาณวิชโย มาประจำเป็นเจ้าอาวาส จนเป็นวัดมาถึงปัจจุบัน
 
วัดกอสะเลียม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2459 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2438 พระอธิการบุญช่วย โชติปุญโญ เจ้าอาวาสวัดกอสะเลียม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกอสะเลียม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)